Polityka prywatności

Data aktualizacji: 2022-02-01
Zakres zmian: aktualizacja adresu

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Marcin Lewicz.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Marcin Lewicz, z siedzibą pod adresem Stary Widzim 28A, 64-200 Wolsztyn, NIP: 7861614960, REGON: 385233616

 1. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które przekazali Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub innych form komunikacji, np. poczty elektronicznej.

 1. Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w następujących celach:

 • odpowiadanie na zapytania,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • zawieranie transakcji,
 • realizacja umów,
 • dostawy towarów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie ciągłości kontaktów handlowych,
 • zabezpieczenie praw Klienta wynikających z gwarancji i rękojmi,
 • zabezpieczenie praw własnych,
 • spełnienie wymogów prawnych, np. przechowywanie umów i faktur,
 • w innych celach, na które udzielili Państwo wyraźnej zgody.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w poprzednim punkcie.

 1. Dostęp do danych przez inne podmioty

Zgromadzone dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko w sytuacji, gdy:

 • jest to wymagane do wykonania umowy, np. przesyłka towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • zobowiązują nas do tego regulacje prawne, nakazy sądowe itp.,
 • lub udzielili Państwo wyraźnej zgody
 1. Prawa użytkownika

Mają Państwo prawo do wglądu, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności, które mogą wynikać z rozwoju naszych usług, rozwoju technicznego, zmian prawa itp.